НОВОСТИ

11.06.19 Врз основа на член 108 став (1)  од Законот за здравствената заштита (Сл.весник на Републи…

05.22.14 Во рамките Специјалната болница за ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" во Охрид веќе 20 г…

05.22.14 Современиот начин на живот и продолжениот век на живеење наметнаа нови проблеми во ортопедијата, пре…

05.22.14 Церебралната парализа не е болест, тоа е состојба како последица на рано мозочно оштетување на центр…

03.04.14 Мозочен се случува кога текот на крвта богата со кислород кон мозокот одеднаш е прекината. Има два в…

Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид