Благоја Балев, дипл. економист

Some descriptionБЛАГОЈА БАЛЕВ, дипл. економист 

АДРЕСА: ул.”Кирил и Методи”бр.16 6000 ОХРИД Р.МАКЕДОНИЈА

                Тел. +389 46 262 768 (Охрид-дом)

                         +389 46 270 271 (Охрид-работа) 

                         +389 70 249 167 моб.

                         е-mail: bbalev@t.mk

ПЕРСОНАЛНИ ПОДАТОЦИ: Роден: 12/01/1952 Брачна состојба: оженет, две деца

ПРОФИЛ: Креативна и со ентузијазам исполнета личност со силна и ефективна организациона и комуникативна снага. Добар тимски играч со можност за сопствена иницијативност .

ОБРАЗОВАНИЕ: Економски факултет , оддел Микро економија, Универзитет “Свети Кирил и Методиј” , Скопје , Р.Македонија/1975/

СПОСОБНОСТИ: Англиски/активно/,Германски/се служи/, Internet , Mocrosoft Word , Office , Excel , Outluok ,Power Point

ПРЕПОРАКИ: • Обука за раководење со болници- “- “Certificate” in HOSPITAL MANAGEMENT – George town University East Central European Scholarship Program from 29th day of March,2004 • Семинар за финансиско управување на болниците-Јапонска агенција за меѓународна соработка- 22 март 2005 год. • Проект за реформи во здравствениот сектор-стратешко и бизнис планирање за Македонија менаџмент курс, март 23-24,2006 год. • Завршена стручна обука во траење од шест недели и стекнато стручно знаење од областа на здравствен менаџмент на Медицински факултет Скопје 2006 год

ЕВАЛУАЦИЈА: • 1994 - 2018 Помошник директор за економски работи на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија “Св.Еразмо” Охрид • 1994 - 1997 Член на Управниот одбор на Инститит за ортопедија и трауматологија • 1991 - 1994 Член на Советот на Фондот за здравствено осигурување при Министерството за здравство • 1989 - 1994 Помошник генерален директор на АД “ЕМО” Охрид • 1984 -1989 Финансов директор на АД “ЕМО” Охрид • 1975 Вработување во АД “ЕМО” Охрид/увоз-извоз и инвестициони работи во странство/

Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид