Д-р Огнен Шешоски

Some description

Презиме и Име

ШЕШОСКИ ОГНЕН

Дата на раѓање

10.02.1980

Државјанство

Република Македонија

Адреса

Охрид

Телефон

+38946272700 (работа)

E-mail:

ognen80@hotmail.com

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

 • 1994/95 –1997/98

Завршува гимназија природно-математичка насока при УСО Св. Климент Охридски – Охрид како ученик на генерација

 • Добитник на неколку републички први и втори награди од областа на математика и информатика
 • Јули 1996 добива стипендија за едномесечен престој во Summer School at Choate Rosemary High school, Connecticut, USA     

 

 • 1998/99 – 02.02.2005

Завршува Медицински Факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје со просечен успех 9.34

 

 •  2006 – 29.11.2010

Завршува специјализација по ортопедија при Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје

  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО

 

 • Од 21.12.2005

Вработен во Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо - Охрид

Во моментот работи како ортопедски хирург во областа на: примарна и ревизиона артропластика на колк и колено, артроскопија на колено, мускулоскелетна трауматологија, реконструктивна хирургија со употреба на Илизаров методот и сл.

 

 

ОСТАНАТО ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

 

 

КУРСЕВИ И СТУДИСКИ ПРЕСТОИ

 

 • Август  2005

Посетува едномесечен тренинг на оддел за трауматологија во University Hospital - Hospital de Bellvitge, Barcelona, Spain

 

 • 30.09 – 04.10.2008

Посетува АО курс - Principles of fracture management for surgeons  во Ljubljana, Slovenia

 

 • 18.05 – 21.05.2009

Студиски престој во Институт за ортопедија Бањица – Република Србија (оддел за детсска ортопедија)

 

 • 29.08 – 25.09.2009

Посетува 4 неделен тренинг како АО стипендист во BG-Unfallklinik Ludwigshafen, Germany

 

 • 04.10 – 11.10.2009

Учествува во EFORT Traveling Fellowship во Р Италија (Bologna, Verona)

 

 • 20.06 – 26.06.2010

Посетува OMI Bone and Joint Surgery Seminar во Salzburg, Austria

 

 • 26.05 – 28.05.2011

Учествува на 4та школа за остеопороза во Охрид, Македонија

 

 • 13.06 – 15.06.2012

Посетува Instructional course for primary and revision TKA, LKH Schtolzalpe, Murau, Austria

 

 • 18.02 – 24.02.2013

Посетува OMI Bone and Joint Surgery Seminar in Salzburg, Austria

 

 • 25.02 – 28.02.2013

Посетува Instructional course for Children hip sonography, LKH Schtolzalpe, Murau, Austria

 

 • 30.09 – 10.11.2014

Посетува 6 неделен тренинг прекуAcademic Visitor Observership program во Hospital for Special Surgery, NY, USA

 

 • 01.12 – 20.12.2014

Како AAF стипендист посетува 3 неделен тренинг во University Clinic for Orthopedics, Salzburg, Austria

 

 • 03.11 – 06.11.2015

 

Посетува Acute Trauma Care Course and Advanced Trauma Course како дел од  Macedonia – US physician project workshops, Скопје, Македонија

 

 • 03.12 – 05.12.2016

 

Посетува Masterclasss for Hip Revision Arthroplasty во Солун, Р Грција

 

 • 19.05 – 20.05.2017

 

Посетува Basic Arthroscopy Course како дел од 8ми Балкански конгрес на колена хирургија и  спортска медицина, Струга, Македонија

 

 • 22.06 – 23.06.2017

Посетува Masterclass in Dificult primary and revision knee arthroplasty in LKH Schtolzalpe, Murau, Austria

 

 • 07.09 – 08.09.2017

 

Посетува Masterclass in shoulder artroscopy, Beirut, Lebanon

 

 

 

УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ И СИМПОЗИУМИ

 

 

 

 • Октомври 2007

Учествува на Вториот Албански Ортопедски Конгрес со меѓународно учество

 

 • 17.10 - 21.10.2007

Учествува на Десеттиот Бугарски Ортопедски Конгрес со меѓународно учество

 

 • 25.09 – 26.09.2008

Учествува на Првиот Српски Ортопедски Конгрес со меѓународно учество

 

 • 14.05 – 15.05.2009

Учествува на Третиот Македонски Ортопедски Конгрес со меѓународно учество

 

 • 07.05 – 08.05.2010

Учествува на симпозиум “Revision aloarthroplasty of the hip joint” во Бања Лука, БИХ

 

 • 29.09 – 01.10.2011

Учествува на Вториот Балкански конгрес за колена хирургија и спортска медицина, Охрид, Македонија

 

 • 25.11 – 26.11.2011

Учествува на Spine expert group meeting  Скопје, Македонија

 

 • 15.11.2013

Учествува на симпозиум по повод 20 годишнина од МАДОТ

 

 • 14.05 – 17.05.2015

Учествува на 12th European Sports Orthopedic Symposium во Estepona, Spain

 

 • 18.05 – 20.05.2017

Учествува на Осмиот Балкански конгрес за колена хирургија и спортска медицина, Охрид, Македонија

 

 

 

ОСТАНАТО ИСКУСТВО

 

Јазици

 

 • Англиски јазик - одлично познавање, читање, пишување, конверзација
 • Шпански јазик - основно познавање, читање, пишување, конверзација
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид