Д-р Павел Иваноски

ПРЕЗЕНТАЦИЈА:
Part of the job of the centre for paraplegia, Dr. sci. D-r Pavel Ivanoski, Prof. d-r Mile D. Micunovic
view presentation - download  1959 KBБИОГРАФИЈА:
 
Some descriptionРоден на 12.06.1950 год., Охрид, Р.Македонија.
Степен на школско образование: високо.
Години на стаж во струката: 31.
Дејност со која се занимава: физијатрија.
Област од посебен интерес: електромиографија.

Адреса: Македонски просветители 9, Охрид.
Tел: 35380
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид