Д-р Велика Р. Блажевска

Some descriptionРодена на 22.02.1953 год., с. Лактиње Охрид, Р.Македонија.
Степен на школско образование: високо.
Години на стаж во струката: 26.
Дејност со која се занимава: физикална медицина и рехабилитација.

Адреса: Карпош Војвода 37/22, Охрид.
Тел: 34161

Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид