Д-р Љубомир Богојевски

ПРЕЗЕНТАЦИJA:
DHS method in treatment of the fracture of proximal end of femur
view presentation - download  2003 KBБИОГРАФИЈА:
 
Some descriptionРоден на 09.08.1954г. во Охрид, Македонија
Степен на школско образование: високо, Медицински факултет, специјализација по ортопедија.
Години на стаж во струката: 28
Дејност со која се занимава: детска и адултна ортопедија и трауматологија.
Област од посебен интерес: детско и адултно стопало.
Усовршување: Сојузен центар за кичменомозочна хирургија “Бурденко” Москва (три недели), Болница “Санта Барбара” Њујорк еден месец, повеќе семинари на АО групата.
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид