Персонал

ЛЕКАРСКИ КОЛЕГИУМ
Ацо Велески

Ацо Велески

примариус д-р - ортопедија

Д-р Владимир Стрезоски

Владимир Стрезоски

примариус д-р - ортопедија

Стефан Божиновски

Стефан Божиновски

примариус д-р - ортопедија

Љубомир Богојевски

Љубомир Богојевски

д-р специјалист - ортопедија

Прим.д-р Миле Д. Миќуновиќ, Dr.Sci.

Миле Д. Миќуновиќ

европски академик

Томислав Петровски

Томислав Петровски

примариус д-р субспецијалист - ортопедија - трауматолог

Донка Апостолоска

Донка Апостолоска

примариус д-р - физијатрија

Зоран Битраковски

Зоран Битраковски

д-р специјалист - хирургија - субспецијалист пластичен хирург

Мито Николоски

Мито Николоски

д-р специјалист - анестезија и реанимација

Александар Веслиевски

Александар Веслиевски

д-р специјалист - анестезија и реанимација

Маја Божиновска

Маја Божиновска

д-р специјалист - неврологија

Митре Милошевски

Митре Милошевски

д-р специјалист - неврохирургија

Сашо Недески

Сашо Недески

д-р специјалист - ортопедија

Нада Колоска

Нада Колоска

д-р специјалист - педијатрија

Славица Миќуновиќ Наумоска

Славица Миќуновиќ Наумоска

д-р специјалист - физијатрија

Велика Блажевска

Велика Блажевска

д-р специјалист - физијатрија

Зора Љушеска Трајчевска

Зора Љушеска Трајчевска

д-р специјалист - физијатрија

Павел Иваноски

Павел Иваноски

д-р специјалист - физијатрија

Зорица Китрозова

Зорица Китрозова

д-р специјалист - физијатрија

Лихнида Марковска Ническа

Лихнида Марковска Ническа

д-р специјалист - физијатрија

Јоне Мицевски

Јоне Мицевски

д-р специјалист - физијатрија

Огнен Шешоски

Огнен Шешоски

д-р специјалист - ортопед

Миќун Миќуновиќ

Миќун Миќуновиќ

д-р специјалист - неврохирургија

Благоја Балев

Благоја Балев

дипломиран економист

ЛЕКАРСКИ КОЛЕГИУМ

примариус д-р - ортопедија Ацо Велески veleskia@yahoo.com
примариус д-р - ортопедија Владимир Стрезоски vstrezoski@yahoo.com
примариус д-р субспецијалист - ортопедија - трауматолог Томислав Петровски petrovskitomislav@yahoo.com
д-р специјалист - педијатар Митко Тилевски mtilevski@yahoo.com
д-р специјалист - анестезија и реанимација Александар Веслиевски aveslievski@yahoo.com
д-р специјалист - медицинска биохемија Дивна Петреска petreska_divna@live.com
д-р специјалист - неврологија Маја Божиновска Смическа majabozoh@yahoo.com
д-р специјалист - неврохирургија Митре Милошевски mmilosevski@yahoo.com
д-р специјалист - ортопедија Сашо Недески nsasodr@t-home.mk
д-р специјалист - ортопедија Везир Лога vezir_loga@yahoo.com
д-р специјалист - ортопедија Огнен Шешоски vezir_loga@yahoo.com
д-р специјалист - ортопедија Јордан Смически smice_021@yahoo.com
д-р специјалист - радиологија Ана Шибакоска asibakoska@yahoo.com
д-р специјалист - радиологија Славчо Иваноски slavcoivanoski@gmail.com
д-р специјалист - физијатрија Јоне Мицевски micevskijone62@hotmail.com
д-р специјалист - физијатрија Снежана Стефаноска snezana.stefanoska@gmail.com
д-р специјалист - неврохирургија Миќун Миќуновиќ micunmicunovic@yahoo.com 
д-р специјалист - неврологија Ирена Скендероска Митреска irenskenderoska@yahoo.com
д-р специјалист - анестезија и реанимација Билјана Трајаноска biljana.trajanoska@yahoo.com
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     

 


ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ – Охрид располага со проверен и професионален стручен медицински кадар од вкупно34 лекари, и тоа:

 • Доктори на медицински науки – 1 уролог,
 • Примариус специјалисти – 2 ортопеди,
 • Специјалисти ортопеди – 7,
 • Специјалисти физијатри – 9,
 • Специјалисти анестезиолози – 2,
 • Субспецијалист за ортопедија и трауматологија – 1,
 • Субспецијалист за пластична хирургија – 1,
 • Специјалист за неврохирургија – 1,
 • Специјалист за медицинска биохемија – 1,
 • Специјалисти педијатри – 2,
 • Специјалисти рентгенолози – 2,Специјалист за општа хирургија – 1,
 • Специјалист невролог – 1, и
 • Специјализант на неврохирургија – 1.

Согласно Програмата за стручна специјализација, на специјализација треба да се упатат доктори на медицина за спедијализација на:

 • Анестезија – 2 специјализанти, и
 • Ортопедија – 2 специјализанти.

ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ – Охрид заклучно со 10.10.2012 година има вкупно 243 вработени со потребен број среден медицински кадар.

Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид