Контакт

Специјалната болница за ортопедија и трауматологија од Охрид, Република Македонија, лоцирана е на 4km западно од градот Охрид, на магистралниот пат Охрид-Струга и оддалечен од меѓународниот аеродром "Охрид" 4km.

Болницата е сместена на самиот брег на Охридското Езеро на површина од 60,476 m2.
Лежи на надморска височина од 695 m.

Клима: модифицирана медитеранска клима со просек од околу 300 сончеви денови годишно, благи зими и умерено топли лета, со просечна летна дневна температура на воздухот од 25 степени.

Од главниот град на Македонија, Скопје оддалечена е 168 km.
Прашања и закажувања
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид