23 септ. 2021

 

INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020

 

Contract title: Supply of Medical Equipment

 

 Publication reference: STSu 04/21

 Download

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција – Република Северна Македонија 2014-2020

 

Набавка на Медицинска Опрема

 

Референтен број: STSu 04/21

 

Превземање

 

Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид