Д-р Ацо Велески

ПРЕЗЕНТАЦИJA:
Arthroscopy of the knee, Dr. Aco Veleski & Dr. Saso Nedeski
view presentation - download  822 KBБИОГРАФИЈА:
 
Some descriptionРоден на 19.06.1958 год., Охрид, Р.Македонија.
Степен на школско образование: високо, медицински факултет.
Години на стаж во струката: 25.
Дејност со која се занимава: ортопедска хирургија.

Адреса: /
Тел: /
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
- Основно училиште "Григор Прличев" Охрид,
- Средно училиште "Климент Охридски" Охрид
- Медицински факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје
-- Специјализација за ортопедска хирургија на Клиниката за Отропедска хирургија.

РАБОТНО ИСКУСТВО:
- 1987 - 1993 лекар, Специјална Болница за Ортопедија и Трауматологија "Св. Еразмо" Охрид,
 - 1993 - лекар, ортопедски хирург, шеф на оддел, Специјална Болница за Ортопедија и Трауматологија "Св. Еразмо" Охрид

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА, УЧЕСТВО, КУРСЕВИ И КОНГРЕСИ:
- 1994 Basic Course in Fracture Management (AO/ASIF) Klinicki Centar Ljubljana,
- 3-5.10.1996 First International Basic Course of Arthroscopic Techniques, Clinic for Orthopaedic Surgery, Skopje
-- 3-6.06.1996 First Congress of MAOT with international participation, Skopje, Republic of Macedonia
- 13-15.06.1996 International Arthroscopic Symposium with the cooperation of AGA, Portoroz, Slovenija
- 30.09-04.10.1997 Second International Congress of Trauma et Emargency Surgery, Istanbul, Turkey
- 8-11.10.1997 First Balkan Congress of Orthopaedics, Thessaloniki, Greece,
- 23-26.09.1998 AO/ASIF Jubilee Course Advances in Fracture Management, Ljubljana, Slovenija
- 23-25.09.1999 AO/ASIF Course on Advances in Fracture Management, Bled, Slovenija
- 03.2001 First YU Congress of Orthopaedics et traumatologic surgeons, Belgrade
- 15-18.05.2002 Second Congress of MAOT, Ohrid, Republic of Macedonia,
- 21-23.03.2002 Basic Cource od Arthroscopic Techniques with worshop, Ljubljana, Slovenija
- 29-31.10.2004 CAOS MIS Meet, Naples, USA
- 22-24.04.2006 International Advanced Course of Arthroscopic Techniques, Otocec, Slovenija
- 12-13.10.2007 Second Congress of Albania Assotiacion of Orthopaedic Surgery and Traumatology,(EFORT FORUM) Tirana, Albania
- 25-26.09.2008 First Congress of Serbian Orthopedic Surgeons and Traumatologists, Belgrade, Serbia,
- 13-16.05.2009 Third international Congress of MAOT, Ohrid, Republic of Macedonia,
- 19.06.2009 Arthroscopic Workshop ARTHRO BELGRADE 2009, Belgrade, Serbia,
- 13-15.05.2010 First Congress of Kosova Society of Orthopaedics and Trauma Surgeons,Prishtina, Kosovo

ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ:
Македонски: мајчин јазик.
Англиски: Одлично познавање (читање/пишување/зборување)
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид