Д-р Мито Николоски

Some descriptionРоден на 07.03.1955 год. Охрид, Р.Македонија.
Степен на школско образование: високо.
Години на стаж во струката: 28.
Дејност со која се занимава: Анестезиолог.
Област од посебен интерес: Анестезија.

Адреса: Мико Гилик 32, Охрид.
Хоби: музика и електротехника.

Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид