Д-р Сашо Недески

ПРЕЗЕНТАЦИИ:
Treatment of dysplastic and luxation coxarthrosis, Dr. Saso Nedeski, Dr. Nikola Razmovski
view presentation download  686 KB  
Arthroscopy of the knee, Dr. Aco Veleski, Dr. Saso Nedeski
view presentation - download  822 KB  
Common expirience with Ilizarov methods, Dr. Stefan Bozinovski, Dr. Zoran Bitrakovski, Dr. Saso Nedeski
view presentation - download  1704 KB  БИОГРАФИЈА:
 
Some descriptionРоден на 12.05.1960 год. во Охрид, Р.Македонија.
Степен на школско образование: медицински факултет, специјализација по ортопедија.
Години на стаж во струката: 19.
Дејност со која се занимава: ортопедија.
Област од посебен интерес: Илизаров-заболувања на колк-ендопротетика.
Усовршување: 2 АО курса во Словенија; курс за артроскопија во Скопје.

Адреса: Пере Тошев бр.15/II/17, Охрид.
Тел: ++389 96 262205  
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид