Д-р Владимир Стрезоски

ПРЕЗЕНТАЦИJA:
Treatment of spine deformity - scoliosis and kyphosis, Dr. Vladimir Strezoski, Dr. Dimko Savev
view presentation - download  709 KBБИОГРАФИЈА:
 
Some descriptionРоден на 13.02.1959 год. Охрид, Р.Македонија.
Степен на школско образование: високо.
Години на стаж во струката: 23.
Дејност со која се занимава: ортопедија и трауматологија.
Усовршување: Институт Кало-Франција.
Област од посебен интерес: деформитети на рбет.

Адреса: Булевар Туристичка 50 II/2, Охрид.

Учество на конгреси и семинари:
   - I конгрес на ортопеди и трауматолози на Македонија- Скопје;
   - II и IV симпозиум на хирургија на `рбет-Турција.
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид