Д-р Зоран Битраковски

ПРЕЗЕНТАЦИИ:
Common expirience with Ilizarov methods, Dr. Stefan Bozinovski, Dr. Zoran Bitrakovski, Dr. Saso Nedeski
view presentation - download  1704 KB  
Application of Ilizarov mini apparatus in hand digits reconstruction elongation of amputated digits
view presentation - download  1284 KBБИОГРАФИЈА:  
Роден на 30.04.1962 во Ниш
Степен на школско образование: високо, Медицински факултет, специјализација по општа хирургија и субспецијализација по пластична и реконструктивна хирургија.
Години на стаж во струката: 21
Дејност со која се занимава: пластична и реконструктивна хирургија.
Област од посебен интерес: хирургија на шака и метод на Илизаров.

Адреса: 7-ми Ноември 142, Охрид.
Тел: 389 (0)96 262830
E-mail: zbitrak@yahoo.com
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид